Elimination of inhibitory synapses is a major component of adult ocular dominance plasticity.

D. Van Versendaal, R. Rajendran, M.H. Saiepour, J. Klooster, L.A. Smit-Rigter, J.P. Sommeijer, C.I. De Zeeuw, S.B. Hofer, J.A. Heimel, C.N. Levelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)374-383
TijdschriftNeuron
Volume74
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit