Elisabeth's manly courage. Testimonials and songs of martyred Anabaptist women in the Low Countries.

H. Joldersma, L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

1049 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieMilwaukee
UitgeverijMarquette University Press
Aantal pagina's198
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit