Elite co-occurrence in the media

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)588-612
TijdschriftAsian Journal of Social Science
Volume43
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit