Elizabeth Buettner, Europe after Empire; Decolonization, society, and culture

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit