Elsijn kumm'ries gauw van 't Faarken. Van et ooldste gedicht in et Stellingwarfs tot schrieveri'je van vandaege-de-dag: Inkiekies in de Stellingwarver literetuur en rissenaosies veur een haandboek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)3-7
TijdschriftDe Ovend: Stellingwarfs Tiedschrift
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 15 apr. 2020

Citeer dit