Elsijn kumm'ries gauw van 't Faarken. Van et ooldste gedicht in et Stellingwarfs tot schrieveri'je van vandaege-de-dag (2): Inkiekies in de Stellingwarver literetuur en rissenaosies veur een haandboek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)7-12
TijdschriftDe Ovend: Stellingwarfs Tiedschrift
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 25 aug. 2020

Citeer dit