Elucidating the Ramularia eucalypti species complex

S I R Videira, J Z Groenewald, A Kolecka, L van Haren, T Boekhout, P W Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Elucidating the Ramularia eucalypti species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences