Embodying the nation; Mediumship, ritual, and the national imagination

O. Salemink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Vietnamese Studies
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit