Embracing community ecology in plant microbiome research

F. Dini-Andreote (Co-auteur), J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Embracing community ecology in plant microbiome research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology