Embryonic hematopoiesis under microscopic observation

Anna Klaus, Catherine Robin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Embryonic hematopoiesis under microscopic observation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences