Embryonic Microglia Derive from Primitive Macrophages and Are Replaced by cmyb-Dependent Definitive Microglia in Zebrafish

Giuliano Ferrero, Christopher B Mahony, Eléonore Dupuis, Laurent Yvernogeau, Elodie Di Ruggiero, Magali Miserocchi, Marianne Caron, Catherine Robin, David Traver, Julien Y Bertrand, Valérie Wittamer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Embryonic Microglia Derive from Primitive Macrophages and Are Replaced by cmyb-Dependent Definitive Microglia in Zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds