Emergence of autochthonous and dormant Cryptococcus gattii infections in Europe: a Multi-Locus Sequence Typing study.

F. Hagen, M.F. Colom, F. Dromer, D. Swinne, K. Tintelnot, R. Iatta, M.T. Montagna, J.M. Torres-Rodriguez, M.A. Viviani, A. Velegraki, M. Gari-Toussaint, A. Burggraaf, A. Kamermans, J. Sweere, J.F. Meis, C.H.W. Klaassen, T. Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1618-1624
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume18
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit