Emergence of Candida auris in Brazil in a COVID-19 Intensive Care Unit

João N de Almeida, Elaine C Francisco, Ferry Hagen, Igor B Brandão, Felicidade M Pereira, Pedro H Presta Dias, Magda M de Miranda Costa, Regiane T de Souza Jordão, Theun de Groot, Arnaldo L Colombo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Emergence of Candida auris in Brazil in a COVID-19 Intensive Care Unit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences