Emergence of pathogenicity in the Sporothrix schenckii complex

A.M. Rodrigues, G.S. de Hoog, Z. Pires de Camargo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)405-412
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume51
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit