Emerging citrus diseases in Europe caused by species of Diaporthe

Vladimiro Guarnaccia, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Emerging citrus diseases in Europe caused by species of Diaporthe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences