Emerging pan-resistance in Trichosporon species: a case report

Claudy Oliveira dos Santos, Jan G Zijlstra, Robert J Porte, Greetje A Kampinga, Anne D van Diepeningen, Bhanu Sinha, Erik Bathoorn

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Emerging pan-resistance in Trichosporon species: a case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences