Emerging voices from Southeast Asia: seeing a region in its documentary films

G.I.J. Steijlen, B. Barendregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftIIAS Newsletter
Volume68
Nummer van het tijdschriftSummer 2014 (The Focus)
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit