Emergomyces: The global rise of new dimorphic fungal pathogens

Ilan S Schwartz, Nelesh P Govender, Lynne Sigler, Yanping Jiang, Tsidiso G Maphanga, Barbra Toplis, Alfred Botha, Karolina Dukik, J Claire Hoving, Jose F Muñoz, Sybren de Hoog, Christina A Cuomo, Robert Colebunders, Chris Kenyon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e1007977
TijdschriftPLoS Pathogens
Volume15
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2019

Citeer dit