Emericella quadrilineata as cause of invasive aspergillosis.

P.E. Verweij, J. Varga, J. Houbraken, A.J.M.M. Rijs, F.M. VerduynLunel, N.M.A. Blijlevens, Y.R. Shea, S.M. Holland, A. Warris, W.J. Melchers, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)566-572
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit