Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De emigratie uit Nederland bereikte in 2006 met ruim 130 duizend personen een nieuw record. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de emigratie door de jaren heen, het soort mensen dat emigreert en de populairste bestemmingslanden. Tevens worden de belangrijkste redenen voor emigratie in beeld gebracht. De kwaliteit van de publieke ruimte blijkt voor emigranten een van de belangrijkste factoren te zijn in de beslissing om te emigreren. Aangezien het creëren van rust, ruimte en natuur in een land als Nederland een moeilijke en tijdrovende zaak is, zal de druk om te emigreren niet eenvoudig kunnen worden weggenomen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-38
TijdschriftBevolkingstrends
Volume56
Nummer van het tijdschrift1e kwartaal
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit