Emigration of the Western European second generation: Is having immigrant parents a predictor of international migration?

Petra de Jong, H.A.G. (Helga) de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4244-4265
TijdschriftJournal of Ethnic and Migration Studies
Volume49
Nummer van het tijdschrift17
Vroegere onlinedatum12 jan. 2023
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2023

Citeer dit