Emigration of the Western European second generation: Is having immigrant parents a predictor of international migration?

Petra de Jong, H.A.G. (Helga) de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Ethnic and Migration Studies
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 12 jan. 2023

Citeer dit