EMIT-X: Early-Modern Image and Text eXchange

P. Boot, B. van Dam, F.G. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit