Emory Guy Simmons 1920-2013

Meredith Blackwell, Amy Rossman, Mary Palm, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)610-614
  TijdschriftMycologia
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit