Emotieloos achter het bureau? Over sentiment-analyse op de romancyclus van J.J. Voskuil

Th. Meder, Maureen Poort, Annemieke Samsom, Iris Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit