Emotional contagion: Improving survival by preparing for socially sensed threats

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Rats respond to the emotions of others. A new study reveals how their central amygdala uses such social information to selfishly trigger defences that adapt to the nature of the danger with all the hallmarks of true emotional contagion.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R728-R730
TijdschriftCurrent Biology
Volume31
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 jun. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Emotional contagion: Improving survival by preparing for socially sensed threats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit