Emotional Mirror Neurons in the Rat's Anterior Cingulate Cortex

Maria Carrillo, Yinging Han, Filippo Migliorati, Ming Liu, Valeria Gazzola, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

345 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Emotional Mirror Neurons in the Rat's Anterior Cingulate Cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences