Emotional sensitivity, emotion regulation and impulsivity in borderline personality disorder: a critical review of fMRI studies

Linda van Zutphen, Nicolette Siep, Gitta A Jacob, R. Goebel, Arnoud Arntz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Emotional sensitivity, emotion regulation and impulsivity in borderline personality disorder: a critical review of fMRI studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences