Empathy: shared circuits and their dysfunctions.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)546-552
TijdschriftDialogues in Clinical Neuroscience
Volume12
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit