Empire of Cotton and the Global Countryside

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-130
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of World History
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit