Empirical and theoretical challenges in aboveground–belowground ecology

W.H. Van der Putten, R.D. Bardgett, P.C. de Ruiter, W.H.G. Hol, K.M. Meyer, T.M. Bezemer, M.A. Bradford, S. Christensen, M.B. Eppinga, T. Fukami, L. Hemerik, J. Molofsky, M. Schädler, C. Scherber, S.Y. Strauss, M. Vos, D.A. Wardle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  210 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Empirical and theoretical challenges in aboveground–belowground ecology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology