Employees’ emotional, cognitive, and behavioral responses to increasing statutory retirement ages

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer6645271
TijdschriftBioMed Research International
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 okt 2021

Citeer dit