Employees’ emotional, cognitive, and behavioral responses to increasing statutory retirement ages

J. Oude Mulders, K. Henkens, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer6645271
TijdschriftBioMed Research International
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 okt. 2021

Citeer dit