Employers’ age-related norms, stereotypes and ageist preferences in employment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Employers’ age-related norms, stereotypes and ageist preferences in employment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science