Employers' attitudes and actions towards the extension of working lives in Europe

W.S. Conen, C.J.I.M. Henkens, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Employers' attitudes and actions towards the extension of working lives in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science