Employers' perception of downsides to flexible staffing arrangements: exploring the role of strategic motives

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-90
Aantal pagina's19
TijdschriftInternational Journal of Manpower
Volume44
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 jun. 2023

Citeer dit