Employers’ views on flexible employment contracts for younger workers: Benefits, downsides and societal outlook

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1934-1957
TijdschriftEconomic and Industrial Democracy
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum11 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2022

Citeer dit