Employers’ views on flexible employment contracts for younger workers: Benefits, downsides and societal outlook

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEconomic and Industrial Democracy
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 11 nov 2021

Citeer dit