Employing Migrant Domestic Workers in Urban Yemen: a New Form of Social Distinction

M. de Regt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-175
Aantal pagina's22
TijdschriftHawwa: journal of women of the Middle East and the Islamic World
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit