Empty morphemes in Dutch Dialect Atlases: Reducing morphosyntactic variation by refining emptiness typology

E. Cavirani, M. Van Oostendorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftGlossa
Volume4
DOI's
StatusGeaccepteerd/in druk - 2016

Citeer dit