“... en dan wordt er een beetje belachelijk over gedaan ...”: Over talige identificatie van Limburgers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)84-85
Aantal pagina's2
TijdschriftNeerlandia
Volume123
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 15 sep. 2019

Citeer dit