Enabling Remembrance: Japanese-Indisch Descendants Visit Japan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-125
TijdschriftHistory and Memory: studies in representation of the past
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit