Encoding of whisker input by cerebellar Purkinje cells.

L.W.J. Bosman, S.K.E. Koekkoek, J. Shapiro, B.F.M. Rijken, F. Zandstra, B. Van de Ende, C.B. Owens, J.W. Potters, J.R. De Gruijl, T.J.H. Ruigrok, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3757-3783
TijdschriftJournal of Physiology Paris
Volume588
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit