Encyclopedie der dieren [Review of: T. Schuster (2001) Bösselkatrien heet mien Swien. Das Tier in der ostfriesischen Kulturgeschichte und Sprache]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)149-150
TijdschriftcULTUUR
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit