Endangered Languages and the Use of Sound Archives and Fieldwork Data for their Documentation and Revitalization: Voices from Tundra and Taiga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's25
TijdschriftInternational Journal of Asia-Pacific Studies
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit