Endangered: When newspaper archives crumble, history dies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-14
TijdschriftWacana
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit