Endogenous currents in HEK 293 cells are inhibited by memantine

Neil L Harrison, Geoffrey W Abbott, Conor McClenaghan, Colin G Nichols, David Cabrera-Garcia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1303-1305
TijdschriftNature Chemical Biology
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2023

Citeer dit