Endoglin-mediated vascular remodeling: mechanisms underlying hereditary hemorrhagic telangiectasia.

F. Lebrin, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endoglin-mediated vascular remodeling: mechanisms underlying hereditary hemorrhagic telangiectasia.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences