Endophytic Bacteria Associated to Sharpshooters (Hemiptera: Cicadellidae), Insect Vectors of Xylella fastidiosa Subsp. pauca

Cláudia Santos Gai, Francisco Dini-Andreote, Fernando Dini Andreote, João Roberto Spotti Lopes, Welington Luiz Araújo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Endophytic Bacteria Associated to Sharpshooters (Hemiptera: Cicadellidae), Insect Vectors of Xylella fastidiosa Subsp. pauca'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences