Endophytic fungi associated with core rot of apple, with specific reference to Alternaria spp.

M. Serdani, P.W. Crous, G. Holz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1997

    Citeer dit