Endophytic fungi associated with core rot of apples in South Africa, with specific reference to Alternaria species

M. Serdani, P.W. Crous, G. Holz, O. Petrini

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)257-271
  TijdschriftSydowia
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit