Endophytic fungi associated with shoots and leaves of Vitis vinifera with special reference to the Phomopsis viticola complex

L. Mostert, P.W. Crous, G. Holz, O. Petrini

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit