Endophytic fungi occurring in five wheat cultivars in South Africa

P.W. Crous, F. Rheder, G.F. Marais, O. Petrini, Z.A. Pretorius

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit